Belparts octrooi update

Belparts Group NV (“Belparts”) deelt mee dat het een vertrouwelijke schikking heeft getroffen met Belimo Holding AG, Belimo Automation AG en Belimo Aircontrols. Deze schikking resulteert in een beëindiging van alle wereldwijde geschillen en nietigverklaringsprocedures op de Belparts patenten door Belimo. “Belparts is blij dat het langdurige geschil met Belimo is opgelost, zodat we ons nu met voorrang kunnen richten op innovatie ten voordele van onze klanten”, zegt Jan Ulens, CEO van Belparts.

In deze context wil Belparts een update geven van haar octrooistrategie met betrekking tot intelligente elektronische en drukonafhankelijke regelafsluiters voor HVAC-systemen. Deze regelafsluiters worden gebruikt in verwarmings-, koel- of sanitaire systemen. Belparts is de geregistreerde eigenaar van Europees octrooi 2 307 938 B2 (“EP’938”) dat het basisoctrooi is voor meer dan een dozijn verleende wereldwijde octrooien die innovatieve kenmerken van dergelijke drukonafhankelijke elektronische regelafsluiters beschermen.

Op 21 september 2022 publiceerde het Europees Octrooibureau de toekenning van een nieuw Europees octrooi (EP 3 812 870 B1) dat een afgesplitst octrooi is van de EP’938 octrooifamilie. Dit nieuwe Europese octrooi is van groot belang voor Belparts, aangezien de reikwijdte breder is dan die van alle andere familieleden van de EP’938 octrooifamilie. Belparts is trots haar klanten een werkelijk innovatieve gepatenteerde technologie te kunnen aanbieden. Volgens de conclusies van EP 3 812 870 B1 (de exacte formulering van de conclusies vindt u hier) is een drukonafhankelijk debietregelsysteem geschikt voor gebruik in een leidingennetwerk van een dergelijk systeem beschermd. Voorts omvat het beschermde debietregelsysteem een regelaar en een ultrasone debietsensor.

Om Belparts’ intellectuele eigendom verder te versterken, wordt momenteel de indiening voorbereid van een verdere afgesplitste aanvraag die zijn oorsprong vindt in EP’938. Belparts is ervan overtuigd dat deze afgesplitste aanvraag verdere waarde zal toevoegen aan zijn huidige octrooiportefeuille.

Belparts verwelkomt alle vragen over haar octrooistrategie en licht deze strategie graag toe in bilaterale gesprekken. Net als in het verleden volgt Belparts de ontwikkelingen op de markt voor elektronische drukonafhankelijke regelafsluiters voor HVAC-systemen op de voet.

Contact
Jan Ulens, CEO
Gert Beckers, Head of Sales & Business Development