Privacy

De persoonlijke gegevens die u ons via deze website doorspeelt, worden opgeslagen in de databanken van de BELPARTS Group NV, met maatschappelijke zetel te: Wingepark 4, BE-3110 Rotselaar, België, of door de BELPARTS Group NV aangestelde dienstenverstrekkers.

De BELPARTS Group NV kan deze gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u op de hoogte te brengen van onze nieuwe producten en diensten.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u de gegevens die betrekking hebben op uw persoon, raadplegen en laten verbeteren waar nodig.