Disclaimer

Deze website wordt gepubliceerd en beheerd door de naamloze vennootschap BELPARTS Group NV, met maatschappelijke zetel te: Wingepark 4, BE-3110 Rotselaar, België. Lees deze kennisgeving aandachtig door voordat u gebruikmaakt van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

  • De informatie op deze website is niet bij contract bepaald en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. BELPARTS Group NV verbindt zich alles in het werk te stellen wat redelijkerwijs mogelijk is om deze website actueel te houden en ervoor te zorgen dat de hierop gepubliceerde informatie juist is, maar kan geen garanties bieden ten aanzien van de juistheid, geldigheid of volledigheid van deze informatie.
  • De eigenaars van deze website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade of letsel die voortvloeien uit uw bezoek aan deze website, of uit het niet verkrijgen van toegang tot deze website , of uit uw gebruik van de aangeboden informatie.
  • De BELPARTS Group NV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van vermelde of gekoppelde websites en is dan ook niet aansprakelijk voor schade of letsel die deze inhoud kan veroorzaken. De verwijzingen of koppelingen naar andere websites worden uitsluitend vermeld voor het gebruiksgemak van onze bezoekers. De op deze website vermelde producten en gedeponeerde handelsmerken zijn wettelijk beschermd.
  • De informatie op deze website wordt beschermd door internationale wetten aangaande het intellectueel eigendomsrecht. Alle rechten op reproductie of verveelvoudiging via welk bestaand of nog niet bestaand medium dan ook, zijn voor alle landen voorbehouden. Er mag geen enkel gebruik van deze informatie worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BELPARTS Group NV. Dit geldt niet voor het kennisnemen van de producten en diensten en voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, maar er is geen enkele wijziging toegestaan. Het negeren van dit verbod is een misdrijf waarvoor de overtreder burger- of strafrechtelijk kan worden vervolgd.