Corona-nieuws

Ten gevolge van het Coronavirus zijn wij verplicht een aantal maatregelen te treffen ter bescherming van de gezondheid van onze medewerkers. Diezelfde maatregelen worden ook genomen door onze leveranciers. Dit kan gevolgen hebben op verwerking van bestellingen en leveringen.

Dergelijke situatie maakt een geval van overmacht uit, wat niet belet dat wij alle inspanningen leveren om al uw bestellingen op zo kort mogelijke termijn te verwerken en alle producten binnen de kortst mogelijke termijn te leveren.

Wij hopen op uw begrip te mogen rekenen en doen al het mogelijke om de hinder tot een minimum te beperken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon, die er alles aan zal doen om uw vragen zo veel mogelijk te beantwoorden.