Belparts wint in octrooi-inbreukzaak

Belparts verheugt zich uitdrukkelijk over de uitspraak van de rechtbank te Düsseldorf in de procedure 4b O 35/20.

Bij vonnis van 30 november 2021 (4b O 35/20) heeft het Landgericht Düsseldorf het beroep van Belparts Group N.V. (hierna: Belparts) tegen Belimo Holding AG, Belimo Automation AG en Belimo Stellantriebe Vertriebs GmbH (hierna gezamenlijk: “Belimo”) toegewezen; het beroep in de parallelle procedure 4b O 111/20 is echter verworpen. Beide arresten werden in beroep aangevochten (I-15 U 67/21 en I-15 66/21) en zijn juridisch niet bindend.

Belimo is door het Landgericht Düsseldorf in de procedure 4b O 35/20 veroordeeld wegens indirecte inbreuk op het Duitse deel van Belparts’ octrooi EP 2 307 938 B2. Het arrest heeft betrekking op de elektronische drukonafhankelijke 6-weg zoneklep EPIV, die wordt geadverteerd met de typeaanduidingen EP015R-R6+BAC en EP020R-R6-BAC.

Het Europese octrooi EP 2 307 938 B2 van Belparts betreft, in verkorte vorm, elektronisch werkende, drukonafhankelijke 6-weg regelkleppen die zijn ingebouwd in verwarmings-, koel- en sanitaire systemen, en stroomafwaarts waarvan ultrasone of elektromagnetische stromingssensoren zijn aangebracht na een bezinkgedeelte. De volledige octrooispecificatie kan hier worden gedownload.

Voor zover Belimo publiekelijk beweert dat EP 2 307 938 B2 volgens Belimo niet doeltreffend is, moet het volgende worden verduidelijkt: Belimo heeft het octrooi voor de federale octrooirechter aangevochten met een vordering tot nietigverklaring (4 Ni 25/20 (EP)). In deze nietigheidsprocedure heeft het federale Bundespatentgericht in München echter reeds in een uitvoerig gemotiveerd interlocutoir vonnis vastgesteld dat het octrooi naar voorlopig oordeel rechtsgeldig is. Op 10 mei 2022 zal een hoorzitting plaatsvinden om deze kwestie op te helderen.

Contact
Jan Ulens, CEO
Gert Beckers, Head of Sales & Business Development