Belparts behaalt nieuwe overwinning in octrooigeschil

Belparts verheugt zich uitdrukkelijk over de uitspraak van het federale Bundespatentgericht in München van 10 mei 2022 over het Duitse deel van Belparts’ octrooi EP 2 307 938 B2. Het octrooi werd geldig verklaard en de vordering werd afgewezen.

In haar beslissing van 10 mei 2022 heeft het Bundespatentgericht de door Belimo Holding AG ingestelde vordering tot nietigverklaring van het Duitse deel van EP 2 307 938 B2 (hierna: Belparts-octrooi) in haar geheel afgewezen en Belimo Holding AG in alle kosten van de procedure verwezen (Ref.: 4 Ni 25/20 (EP). Dit betekent dat de geldigheid van het Belparts octrooi opnieuw werd bevestigd. De beslissing van het Bundespatent Gericht kan nog worden aangevochten in hoger beroep, maar Belparts is stellig van mening dat een eventueel hoger beroep niet succesvol zal zijn.

Deze beslissing van het Bundespatentgericht vormt een belangrijke mijlpaal in het juridische geschil tegen Belimo Holding AG, Belimo Automation AG en Belimo Stellantriebe Vertriebs GmbH (hierna gezamenlijk: “Belimo”).

In zijn vonnis van 30 november 2021 (4b O 35/20) had de arrondissementsrechtbank van Düsseldorf Belimo veroordeeld om een einde te maken aan de indirecte inbreuken op het Belparts-octrooi (het zogenaamde Schlechthin-verbod). Het arrest heeft betrekking op de elektronische drukonafhankelijke 6-weg zoneklep EPIV, die wordt geadverteerd met de typeaanduidingen EP015R-R6+BAC en EP020R-R6-BAC. Belimo heeft beroep aangetekend tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank van Düsseldorf (I-15 U 67/21). In een parallelle procedure voor het Landgericht Düsseldorf (zaak nr. 4b O 111/20), die echter geen betrekking heeft op de elektronische drukonafhankelijke 6-weg zoneklep EPIV, is het beroep van Belparts op basis van het Europese octrooi EP 2 706 425 op 30 november 2021 verworpen. Het beroep van Belparts is aanhangig onder zaaknummer I-15 U 66/21.

Voor zover Belimo in het verleden publiekelijk heeft beweerd dat EP 2 307 938 B2 volgens Belimo’s “gegronde visie” niet rechtsgeldig is (cf. https://www.tga-praxis.de/news/sieg-im-patentverletzungsstreit.html; https://www.si-shk.de/belimo-erringt-einen-sieg-im-patentverletzungsstreit-131106/; https://www.pressebox.de/inaktiv/belimo-stellantriebe-vertriebs-gmbh/BELIMO-erringt-einen-Sieg-im-Patentverletzungsstreit-mit-Belparts-Group-BV-betreffend-2-Weg-und-3-Weg-Regelventile-und-wird-Berufung-gegen-das-Patentverletzungsurteil-betreffend-das-elektronisch-druckunabhaengige-6-Weg-Ventil-einlegen/boxid/1088704), moet nogmaals worden verduidelijkt dat het standpunt van Belimo niet wordt gedeeld door de bevoegde autoriteiten en rechtbanken. Dit blijkt eens te meer uit de meest recente beslissing op 10 mei 2022 van het Bundespatentgericht. De beslissing van het Bundespatentgericht. bevestigt de beslissing van de kamer van beroep van het Europees Octrooibureau van 10 december 2019 (Ref.: T 1672/16). De geldigheid van het Belparts octrooi EP 2 307 938 B2 werd aldus opnieuw vastgesteld.

Het Europese octrooi EP 2 307 938 B2 van Belparts betreft, in verkorte vorm, elektronisch werkende, drukonafhankelijke 6-weg zonekleppen, geïnstalleerd in verwarmings-, koel- en sanitaire systemen, waarachter ultrasone of elektromagnetisch werkende flowsensoren zijn aangebracht na een rustsectie. De volledige octrooispecificatie kan hier worden gedownload.

Belparts beschouwt de beslissing van het Bundespatentgericht als een nieuwe belangrijke mijlpaal in haar strategie om belangrijke innovaties veilig te stellen via octrooirechten en om deze innovaties te verdedigen in de concurrentiestrijd in Europa en de VS.

Contact
Jan Ulens, CEO
Gert Beckers, Head of Sales & Business Development

Persbericht | 11 maart 2022

Belparts wint in octrooi-inbreukzaak